اردوی نوروز

اردوی نوروز

اردوی مطالعاتی نوروز 

محیطی ارامش بخش 

برگزاری جلسات مشاوره انگیزشی

رفع اشکال با اساتید و رتبه های برتر کشور

مشاوره و برنامه ریزی فردی 

استیج های اختصاصی 

مطالعه تحت نظارت

برگزاری آزمون های جمع بندی نوروز 

ارائه وعده های غذایی به صورت سلف سرویس

 

برای کسب اطلاعات بیشتر ویدئوهای زیر را مشاهده کنید.

 

گزارش تصویری