واحد آزمون

واحد آزمون

1-آزمون های جامع آزمایشی منظم 

2- آزمون های شبیه ساز کنکور 

3-آزمون های جامع داخلی 

4-آزمون های آنلاین روزانه از طریق اپلیکیشن (منتا ، کلاسه ، آزمون یار) به همراه تحلیل آزمون

5-واحد امتحانات تشریحی ( ویژه امتحانات نهایی )

گزارش تصویری