کتابخانه مجهز

کتابخانه مجهز

دارای بیش از 2000 جلد کتاب کمک درسی در تمامی پایه ها

 امکان دسترسی به طیف گوناگونی از منابع ،به گونه ای که متناسب با نیاز های دانش اموز است

 کتب اموزنده غیر درسی قابل استفاده برای تمامی دانش اموزان و دبیران دبیرستان

ایجاد فضایی مناسب برای دانش آموزان برای مطالعه کتاب

امکان عضویت کاربران جدید در کتابخانه

 

 

گزارش تصویری