خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

مجتمع آموزشی اوج ، به عنوان یک مرکز آموزشی غیر دولتی دخترانه ، در محدوده آموزش دبیرستان دوره اول با بهره گیری از تجربه موفق چندین ساله خود در زمینه آموزش و پرورش ، موفق به ارائه طرح و برنامه های جدید و متنوعی شده که این مجموعه را در جهت رسیدن به اهداف عالیه و بنیادین خود که همانا :

ارائه الگویی موفق در مدیریت آموزش و پرورش نوین ، علمی و فناورانه مبتنی برارزش های دینی ، از طریق تلاش برای رسیدن به چهار هدف اصلی آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم : یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای توانستن ، یادگیری برای زیستن و یادگیری برای با هم زیستن است یاری نموده است .

و بر همین اساس کلیه پرسنل مجتمع آموزشی اوج ، خود را موظف می دانند ضمن درک کامل این خط مشی کیفیت و اهداف ، راهبرد هال و ارزش های تصریح شده در ان ، حرکت مجتمع آموزشی اوج را در راستای تحقق آن تضمین نماید . 

خانم طاهری 

مدیریت دبیرستان اوج