استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

استقلال طلبی در نوجوان در روانشناسی

استقلال طلبی در نوجوان

در ابتدا باید معنی استقلال طلبی را در نوجوان بیان کنیم. استقلال طلبی در نوجوان یعنی فرزند شما دیگر کودک نیست و می‌تواند مسئولیت‌های بیشتری را در زندگی بپذیرد که به معنای کم شدن وابستگی او به اطرافیان از جمله پدر و مادر می‌باشد.


بیشتر...